Diensten van Mivro Accountants

Bij Mivro accountants ontvangen wij onze cliënten op ons kantoor aan de Dorpstraat 173 te Veldhoven dan wel, indien gewenst, thuis om vanuit de huiselijke omgeving de zakelijke en privé voortgang te bespreken. Onze werkzaamheden verrichten wij vanuit ons kantoor maar, zowel onze programmatuur als uw gegevens worden “in the cloud” verwerkt in een “dedicated” omgeving waardoor zowel voortgang als veilige opslag (AVG-proof) zijn gegarandeerd.

Een optimale dienstverlening waarbij aan de verwachtingen wordt voldaan en afspraken worden nagekomen mag U van Mivro Accountants verwachten. Wij streven naar lange termijn relaties met onze klanten.

Werkzaamheden van Mivro accountants omvatten:

 • Het samenstellen, beoordelen of controleren* van jaarrekeningen
 • Het verzorgen van tussentijdse overzichten
 • Het opstellen en/of beoordelen van prognoses
 • Verzorging of begeleiding bij het verzorgen van een financieringsaanvraag
 • Begeleiding van herstructurering van uw organisatie
 • Begeleiding van aan- en verkoop van ondernemingen*
 • Het verwerken en begeleiden van administraties
 • Het verzorgen van personele aangelegenheden (HRM, Salarissen etc)*
 • Het verzorgen van fiscale aangiften
 • Juridische en fiscale advisering*
 • Voeren van fiscale procedures*

*  Voor de uitvoering van deze (specifieke) werkzaamheden kunnen wij gebruik maken van binnen ons netwerk aanwezige geschikte en capabele personen en organisaties.