Diensten van Mivro Accountants

Bij Mivro accountants ontvangen wij onze cliënten, afhankelijk van de behoefte, op ons kantoor aan de Dorpstraat 173 te Veldhoven dan wel thuis om vanuit de huiselijke omgeving de zakelijke en privé voortgang te bespreken. Onze werkzaamheden verrichten wij vanuit ons kantoor maar, zowel onze programmatuur als uw gegevens worden “in the cloud” verwerkt in een “dedicated” omgeving waardoor zowel voortgang als veilige opslag zijn gegarandeerd.

Een optimale dienstverlening waarbij aan de verwachtingen wordt voldaan en afspraken worden nagekomen mag U van Mivro Accountants verwachten. Wij streven naar lange termijn relaties met onze klanten.

Werkzaamheden van Mivro accountants omvatten:

  • Het verwerken en begeleiden van administraties
  • Het samenstellen, beoordelen of controleren* van jaarrekeningen
  • Het verzorgen van tussentijdse overzichten
  • Het opstellen en/of beoordelen van prognoses
  • Verzorging of begeleiding van het verzorgen van een financieringsaanvraag
  • Begeleiding van herstructurering van uw organisatie
  • Begeleiding van aan- en verkoop van ondernemingen
  • Het verzorgen van fiscale aangiften
  • Juridische en fiscale advisering
  • Voeren van fiscale procedures*

*  Voor de uitvoering van deze specifieke werkzaamheden maken wij gebruik van binnen ons netwerk aanwezige organisaties die voldoen aan de daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

Ook voor de loonadministratie hebben wij binnen het netwerk voldoende contacten om deze op effectieve en efficiënte wijze te kunnen verwerken.