Klachten

Mivro Accountants werkt continue aan de kwaliteit van haar dienstverlening echter waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan.

Indien u mogelijk niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening verzoeken wij u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij gezamenlijk naar een passende oplossing kunnen zoeken.

In eerste instantie kan een mogelijke klacht in een telefonisch of persoonlijk onderhoud worden opgelost.

Mocht dit echter niet het gewenste effect opleveren bestaat er een schriftelijk klachtenprocedure.

Via onze website kunt u dan de weg van de “officiële klachtenprocedure” bewandelen.
Wij verzoek u hierbij na verzending via email een uitdraai, voorzien van ondertekening en dagtekening, aan ons toe te sturen.